Nu hålls medborgardialog om Hemmestas framtid

Trafiken i Hemmesta är en av utmaningarna.
Trafiken i Hemmesta är en av utmaningarna.
Kortare bilköer, attraktivare centrum eller fler bostäder? Nu bjuder Värmdö kommun in till medborgardialog kring hur Hemmesta ska se ut. I centrum står förbifarten.

Allt fler väljer att bosätta sig i Värmdö. Fokus har tidigare legat på Gustavsberg där expanderingen är stor med tusentals nya bostäder. Nu är det Hemmestas tur att få ett ansiktslyft med över 700 nya bostäder.
– Det finns ett tryck på kommunen att vi ska växa. Vi har stor bostadsbrist, det är själva grunden till förändringarna. Samtidigt finns mycket höga naturvärden där, jättefina leder och Bosses backe. Bygger vi bostäder där så påverkas värdena. Dessutom påverkas Hemmesta mycket av trafiken. Vi måste börja diskutera hur vi ska få allt att fungera, säger Moa Öhman, utvecklingsstrateg på Värmdö kommun.

LÄS OCKSÅ: Förbifart Hemmesta uppe på bordet igen

Skärgårdsvägen redan överbelastad

Den 10:e och 11:e maj bjuder Värmdö kommun in till medborgardialog där boende, besökare och företagare ska få bidra med sina erfarenheter, uttrycka sina tankar och i ett tidigt skede få delta i och påverka processen av framtidens Hemmesta. Politiker och tjänstemän från kommunen kommer att finnas på plats.

En av de hetaste frågorna är förbifartens vara eller icke vara. Utredningar har visat att Skärgårdsvägen inte klarar trafikökningen som kommer med fler boende och diskussionen om en nu väg är därför återigen aktuell.
– 
Frågan om en avlastande väg till Skärgårdsvägen hänger ihop med tillväxten i Hemmesta, säger Moa Öhman.

Skärgårdsvägen.

Reversibel lösning på förslag

Förbifart Hemmesta handlar om en 70-väg med två filer i vardera riktningen öster om centrum.
– 
Sträckningen på en eventuell ny Storskogsväg vet vi inte säkert, men den skulle ansluta till Stavsnäsvägen någonstans mellan Hagaberg och Värmdövik, säger Moa Öhman.

Möjlig dragning av förbifart Hemmesta.

På Facebook finns sedan länge en grupp som vill rädda Hemmesta storskog och övriga grönområden. Även Socialdemokraterna ser stora utmaningar med en förbifart och har fått igenom att kommunen nu utreder deras förslag att göra en reversibel trafiklösning på Skärgårdsvägen.
– Utredningen visar att det är ett genomförbart alternativ till en förbifart i Hemmesta, säger Mikael Lindström (S), oppositionsråd. 

”Utredningen visar att det är ett genomförbart alternativ till en förbifart i Hemmesta”

Men än är inget bestämt.
– I första skedet handlar det inte om att ta ställning till ett konkret förslag utan mer om att vi ska ta fram underlag för att se vilka förutsättningar som finns, säger Moa Öhman.

Hemmesta centrum kan bli nya Mölnvik

Efter medborgardialogen ska två arkitektkontor få i uppdrag att till hösten ta fram två förslag på hur den framtida utvecklingen kan se ut.
– När de har utarbetat förslagen så kan man ha en mer konkret dialog och tycka till om dem, säger Moa Öhman.

Hemmesta centrum måste bli mer attraktivt, tycker Värmdö kommun.

Parallellt med medborgarprocessen arbetar kommunen på en detaljplan för hur centrum ska utvecklas.
– Hur ska vi få det att fungera för de som bor längre ut, kan Hemmesta bli nya Mölnvik för dem? Tanken är att göra centrum lite mer attraktivt. Som det är nu så hinner man nästan åka förbi innan man förstår att man har passerat, säger Moa Öhman.

Fakta

Två tillfällen ges att diskutera

  • Medborgardialogen hålls vid två tillfällen.
  • 10 maj i Hemmestaskolans matsal klockan 18.30-21.00.
  • 11 maj i Viks skola, matsalen klockan 18.30-21.00.