ANNONS

Medborgardialog i Jordbro kortlivad

Den gemensamma medborgardialogen för Jordbro överlevde bara en månad.

De två blocken har helt olika uppfattningar om vad Jordbroborna vill påverka.
ANNONS

Efter att i fjol antagit en ny politiska vision för Jordbro, tillsatte majoriteten en styrgrupp för att förverkliga den. Vid kommunstyrelsens möte vid årsskiftet bjöd man in oppositionen och de två blocken kom överens om att tillsammans styra medborgardialogen med Jordbroborna.

Men redan nu har samarbetet upplösts.

Anledningen är att de två blocken har helt olika uppfattningar om hur styrgruppen ska arbeta. Socialdemokraterna reagerar mot att majoriteten bara vill driva sin egen agenda.

– Det här har inte varit seriöst, ska man ha en sådan här dialog så måste Jordbroborna känna sig delaktiga. Den första åtgärden vi skulle göra var att skicka ut information om den politiska visionen. Då är det mer marknadsföring och envägskommunikation än dialog, säger oppositionsrådet Robert Noord (S).

Kommunledningen menar å sin sida att beslutet inte kunde misstolkas.

– Medborgardialogen har handlat om den politiska visionen om Jordbro. Vi ska öka tryggheten och utifrån det ska vi ut och prata med Jordbroborna. Jag vet inte vad det är Socialdemokraterna missuppfattat, säger kommunstyrelsens ordförande Martina Mossberg (M).

Det var ett ömsesidigt beslut att gå skilda vägar. Nu fortsätter de med var sin medborgardialog.

– Det enda som förändras är att vi nu styr vår dialog själva. I slutet av mars bjuder vi in alla boende och verksamma i Jordbro för ett första möte, där vi ska diskutera det vi vill jobba för och om Jordbroborna själva vill lägga till något, säger Martina Mossberg.

Parallellt ska alltså Socialdemokraterna starta en egen dialog.

ANNONS

– Vi vill ha mycket mer öppen dialog med invånarna. De ska inte bara få bestämma över var blomkrukor och parkbänkar ska stå. Samtidigt kommer vi att följa majoritetens dialog, säger Robert Noord.

Fakta

Skulle utveckla Jordbro

Både den politiska majoriteten och Socialdemokraterna har en längre tid varit överens om att utveckla Jordbro.

Trygghetsmätningar från 2011 visar att många boende känner sig otrygga vid vissa tider och platser i kommundelen.

I fjol antog kommunfullmäktige majoritetens politiska vision för Jordbro.

En styrgrupp för en medborgardialog tillsattes, i vilken oppositionen bjöds in vid årsskiftet, men nu har de två blocken valt att styra var sin dialog.

Källa: Haninge kommun