Medborgardialog inledd i Jordbro

JORDBRO I onsdags i förra veckan inledde majoriteten sin medborgardialog med Jordbroborna. Under första mötet diskuterades bland annat bättre utbud i Jordbro centrum, renovering av bostäder, bättre renhållning och belysning. ­Mötet hölls i före detta Jordbromalmsskolan och dialogen ska fortsätta under året.