Medborgare kritiserar byggförslaget

Så här är det tänkt att Bergholmsparken ska se ut med de nya bostäderna enligt programförslaget. I förslaget
Så här är det tänkt att Bergholmsparken ska se ut med de nya bostäderna enligt programförslaget. I förslaget
Håkan Carlsson och Barbro Lindqvist har varit engagerade i byggplanerna och är besvikna av underlaget som presenterats för medborgarna under samrådstiden.
Håkan Carlsson och Barbro Lindqvist har varit engagerade i byggplanerna och är besvikna av underlaget som presenterats för medborgarna under samrådstiden.
Karin Danielsson, 51 år, Pungpinan, mellan två jobb.  – Jag tycker att det är bra om man bygger så mycket som möjligt, det är ju brist på bostäder. Jag var på bibloteket i Bagarmossen under samrådstiden, men är inte jätteinsatt.
Karin Danielsson, 51 år, Pungpinan, mellan två jobb. – Jag tycker att det är bra om man bygger så mycket som möjligt, det är ju brist på bostäder. Jag var på bibloteket i Bagarmossen under samrådstiden, men är inte jätteinsatt.
Margareta Järndal, 82 år, Skarpnäck, pensionär.  – Det har varit ett dåligt underlag, vår bostadsförening har varit kritisk till det. Man har ingenting att säga till om, det går bara över huvudet på en. Men jag tror att de kommer bygga så mycket som de säger.
Margareta Järndal, 82 år, Skarpnäck, pensionär. – Det har varit ett dåligt underlag, vår bostadsförening har varit kritisk till det. Man har ingenting att säga till om, det går bara över huvudet på en. Men jag tror att de kommer bygga så mycket som de säger.
Owe Ohlsson, 77 år, Bagarmossen, pensionär.  – Bostäder måste ju byggas men det måste göras på rätt sätt. Har inte fördjupat mig i programmet, men jag orkar heller inte böka. Man har ändå inte så mycket att säga till om.
Owe Ohlsson, 77 år, Bagarmossen, pensionär. – Bostäder måste ju byggas men det måste göras på rätt sätt. Har inte fördjupat mig i programmet, men jag orkar heller inte böka. Man har ändå inte så mycket att säga till om.
Martina Norrman, 32 år, Bagarmossen, föräldraledig.  – Jag har inte följt det så noga, men förstår att det jänder saker i processen. Jag tycker att det är bra att man får in så mycket bostäder som möjligt nu när det är brist. Det som är viktigt är att det finns plats på skolor.
Martina Norrman, 32 år, Bagarmossen, föräldraledig. – Jag har inte följt det så noga, men förstår att det jänder saker i processen. Jag tycker att det är bra att man får in så mycket bostäder som möjligt nu när det är brist. Det som är viktigt är att det finns plats på skolor.
Nu har samrådstiden för de omdiskuterade byggplanerna i Bagarmossen och Skarpnäck gått ut och på torsdag ska förslaget upp i stadsdelsnämnden. Men många medborgare är kritiska.

Till sommaren ska det omfattande programförslaget om förtätningen av Bagarmossen och Skarpnäck beslutas i stadsdelsnämnden. Men först ska förslaget remitteras till olika instanser och på torsdag ska politikerna stadsdelsnämnden ta ställning i frågan och presentera sitt remissyttrande.

I över en månad har förslaget legat ute på samråd där medborgare har haft chansen att tycka till om bygget. Under söndagen löpte samrådstiden ut. Det tidigare kritiserade programförslaget har varit hett omdebatterat bland de boende. Många har välkomnat det – medan andra känner sig missnöjda över hur förslaget har presenterats. Håkan Carlsson från Skarpnäck och Barbro Lindqvist från Bagarmossen har varit engagerade i projektet sedan starten och står bakom medborgarinitiativet HUF Bagarmossen-Skarpnäck, där HUF står för Hållbar Utveckling av Förorten. De riktar skarp kritik mot underlaget.

– Det är ett betydande antal felaktigheter och otydligheter i förslaget och vi tycker att det är under all kritik att ett så undermåligt förslag ska ligga som grund för en så omfattande exploatering, säger Håkan Carlsson.

Särskild kritik har de riktat mot hur antalet bostäder har presenterats i förslaget. I augusti 2013 tog stadsbyggnadsnämnden ett inriktningsbeslut på 2500 bostäder, något som stadsbyggnadskontoret sedan höjde i programförslaget som kom i slutet av oktober, till 2500-3500 bostäder.

Men räknar man ihop antalet bostäder som presenteras i programförslaget landar slutsiffran i stället på 3200-3600 bostäder.

– Det känns som att de mörkar antalet. Vi tycker att det borde ha tagits ett nytt politiskt beslut eftersom antalet bostäder höjts med 40 procent jämfört med det tidigare beslutet, säger Håkan Carlsson.

– De lokala politikerna i Skarpnäcks stadsdelsnämnd har heller inte haft någon dialog med medborgarna. Vi hade velat höra hur de ställer sig till den största exploatering som någonsin planerats i stadsdelen innan vi själva måste skicka in våra synpunkter till stadsbyggnadskontoret, säger Barbro Lindqvist.

Enligt stadsbyggnadskontoret är programförslaget fortfarande i ett för tidigt skede för att säga en mer detaljerad bostadssiffra.

Men tusen bostäder mer eller mindre är ett ganska stort spann att ta ställning till?

Är det så viktigt i hur stort exakta antalet bostäder blir? Det går inte att säga i det här skedet. Vi har gjort en väldigt grov uppskattning och visat på hur stort antal bostäder som är möjligt att få in i områdena med hänsyn till målet som Stockholms stad har på bostadsbyggandet och att ändå behålla de gröna stråken i områdena. Det går inte att planera mer specierat än vad vi har gjort, säger projektledare Madeleine Lundbäck.

Och i frågan om att antalet bostäder som presenteras i programförslaget och som det faktiskt blir när man räknar ihop antalet bostäder handlar det enligt Madeleine Lundbäck om att stadsbyggnadskontoret inte har räknat med förtätningarna av Bagarmossen och Skarpnäck, utan bara de större delområdena. Eftersom de inte vet om förtätningarna kommer att tillkomma.

– Sen beror och antalet bostäder mycket på vilket lägenhetstyp man bygger. Ju fler mindre lägenheter, desto fler bostäder får man plats i ett bostadshus. Men tycker man att det är för mycket, då ska man säga det och varför, säger hon.

Under veckan ska stadsbyggnadskontoret börja gå igenom alla förslag som kommit in under samrådstiden och sedan i vår ska en samrådsredogörelse utföras.

På torsdag ska förslaget upp i Stadsdelsnämnden och de lokala politikerna ska uttala sig om förslaget.

– Ja, det är stora penseldrag och ett stort spann i antal bostäder. Det gör att de synpunkter som nu kommer in blir mer generella men ger en tydlig inriktning i det kommande planarbetet, säger stadsdelsnämndens ordförande Ewa Larsson (MP).

Dock är hon också medveten om att det finns rena felaktigheter i underlaget.

– Dessa är framförda till stadsbyggnadsnämnden. De synpunkter som inlämnades när Sambandet i Bagarmossen diskuterades finns också med som underlag.

Liberalernas gruppledare Jesper Svensson tycker att det är rätt beslut av stadsbyggnadskontorets om tusen mer bostäder i förslaget.

– Behovet av bostäder är stort i Stockholm. Det här är också den normala gången. I samrådsredogörelsen tar man fram de synpunkter som kommer in, sen beaktar stadsbyggnadsnämnden det innan. Tyvärr kan man inte få alla nöjda, säger han.