Medborgare vill ansluta stadsdelen till Fairtrade

nyheter Malmö, Göteborg, Bryssel och Köpenhamn är det redan. Nu föreslås Spånga-Tensta bli den första Fairtrade-diplomerade stadsdelen. Stockholms stad har flera gånger nekat att förbinda sig till Fairtrade som i första hand går ut på att garantera att de som har framställt varan har rimliga arbetsvillkor, tjänar minst minimilön och inte utnyttjas säkerhetsmässigt.

Stadsdelsförvaltningen bör, enligt ett medborgar­förslag, undersöka förut­sättningarna att certifiera sig. Fairtrade Sverige har lovat att undersöka om villkoren som gäller för kommuner kan anpassas så att enskilda stadsdelar kan ansluta sig.