Medborgarförslag: Ta bort bänkarna i skogen

Mitt i Haninge går igenom de senaste medborgarförslagen.
Mitt i Haninge går igenom de senaste medborgarförslagen.
✔️ En Haningebo föreslår p-förbud på infartsparkeringar nattetid. ✔️ En annan föreslår att bänkar tas bort från skogspartierna – på grund av missbrukare. ✔️ Här är Kommunkollen Haninge, med de senaste medborgarförslagen som kommit in till kommunen.

Vill ha p-förbud på infartsparkeringar nattetid

En Haningebo föreslår att kommunen inför parkeringsförbud på infartsparkeringarna mellan klockan 00-05 alla dagar.

”Flertal av parkeringsplatserna används av avställda och övergivna bilar. Flertal av dessa bilar används också som boplatser för EU-migranter. Det bidrar till nedskräpning och förslumning av våra områden”, skriver Haningebon i förslaget.

Vill ta bort parkbänkar i skogsområden: ”Används av A-lagare”

En Haningebo föreslår kommunen att ta bort parkbänkarna som finns i skogspartierna mellan Brandbergen och Vendelsömalm eftersom de nyttjas av missbrukare:

”Tror det ej är någon som nyttjar dessa dagtid, samt att det blir en massa nedskräpning på platsen”, skriver Haningebon, som dessutom menar att det sker viss droghandel vid bänkarna.