ANNONS

Medborgarförslag blir liggande länge

Den som skickar in ett medborgarförslag till Botkyrka kommun kan få vänta länge på att få svar – upp till fem år i värsta fall.

Kommunen tittar nu på sätt att korta svarstiden.
ANNONS

Alla som bor i Botkyrka kan påverka genom att skicka in medborgarförslag till kommunen. Det kan handla om att anlägga ett utomhusgym på en speciell plats, rusta upp en cykelväg eller annat.

Förra året kom det in 159 medborgarförslag, hittills i år är siffran 65.

Men det kan ta tid att få svar. I dag finns det exempelvis ett förslag som inte är färdigberett fastän lämnades in i september 2010. Det var den numera förtroendevalda Tullingepartisten Anders Thorén som lämnade in förslaget för snart fem år sedan.

– Du får påminna mig om vad det handlade om, för det har jag glömt bort nu, säger han när Lokaltidningen Mitt i ringer upp.

Hans förslag handlar om att göra tydligare skyltar vid pågående projekt i kommunen, till exempel vid vägbygge.

Anders Thorén ville att det skulle finnas relevant information om vem som utförde arbetet och kontaktuppgifter till dem om man hade frågor om arbetet.

– Det är illa ur ett demokratiperspektiv att det tar så lång tid. Det borde gå fort att svara ja eller nej på ett sådant förslag, säger ­Anders Thorén.

Förutom medborgarförslaget från 2010 ligger det elva obesvarade förslag från 2012 och 2013 hos kommunen. Förra året inkom 159 medborgarförslag, varav 86 ännu inte är besvarade.

Varför tar det så lång tid att får svar?

ANNONS

– Det kan finnas flera anledningar, i värsta fall att det glömts bort och blivit liggande. Vi har bristande rutiner när det kommer till att följa upp inkomna förslag, säger Oscar Arnell, kanslichef på kommunledningsförvaltningen.

Om ett förslag inte besvarats inom ett år kan kommunfullmäktige besluta att utöka beredningstiden. Och vid senaste mötet i april beslutade man att låta Anders Thoréns förslag beredas ­vidare fram till årsskiftet.

Hur snabbt ska man kunna kräva ett svar?

– I kommunallagen står det att ett medborgarförslag ska beredas så att man kan ge svar inom ett år från att det har väckts. Kommunen håller på att jobba med uppföljning och att prioritera den här typen av ärenden. Där håller vi nu på med ett arbete att underlätta för de som ska handlägga förslagen, säger Oscar Arnell.