Medborgarförslag: Bygg ett utegym i ”Hästparken”

En Hässelbybo vill att stadsdelen anlägger ett utomhusgym i den så kallade "Hästparken".
En Hässelbybo vill att stadsdelen anlägger ett utomhusgym i den så kallade "Hästparken".
En Hässelbybo tycker att det finns för få utomhusgym i närområdet. Därför föreslår han ett utegym i lekparken på Granskogsvägen väster om Åkermyntan.

Det är många som är fysiskt aktiva i Hässelby villastad. Det menar den Hässelbybo som har lämnat in ett medborgarförslag om ett nytt utegym i lekparken på Granskogsvägen väster om Åkermyntan.

Lokalt kallas lekplatsen för ”Hästparken”, då det finns en häststaty där. Här finns också en basketplan. Hässelbybon menar att endast halva den asfalterade planen används och att det därför skulle passa bra med ett litet utegym på den halva som står oanvänd.

Nu ska stadsdelsförvaltningen titta på förslaget.