Min lokala hjälte

Medborgarförslag får bättre gensvar

Det kan bli mer raka rör mellan fullmäktige och dem som skriver medborgarförslag.

Tjänstemän på kommunen vill att förslagen avgörs där – och inte manglas vidare.

I dag tisdag tar kommunstyrelsen upp frågan.

Lokaltidningen Mitt i berättade i förra veckan att bara 2 av 23, alltså knappt var tionde medborgarförslag, har lett till en tydlig åtgärd de senaste två åren.

Som det är i dag avgörs flera medborgarförslag i nämnder – men det vill kommunledningskontorets tjänstemän ändra på.

De föreslår att medborgarförslag ska avgöras i fullmäktige. Frågan finns med på kommunstyrelsens bord i dag tisdag .

Ärendet ska även tas upp på fullmäktigemötet den 15 april.

– Den stora fördelen med att kommunfullmäktige avgör ett medborgarförslag är att man inte tappar kontakten med medborgarna. Invånarna blir kanske också mer engagerade i sitt ärende när de själva får se hur medborgarförslaget behandlas där, säger Linda Nordberg, som handlägger ärendet på kommunledningskontoret.

Fördelen med det gamla systemet har, enligt kommunledningskontorets utvärdering, varit att rätt kontor har behandlat medborgarförslaget.

– Men konsekvensen har blivit att fullmäktige har tappat kontakten med medborgarna och i sin befogenhet att besluta i medborgarförslagen. Dessutom har besluten endast kommit upp som meddelanden på fullmäktiges sammanträden, säger Linda Nordberg.

Framöver kan det alltså bli mer raka rör mellan dem som skriver medborgarförslagen och kommunfullmäktige.