Medborgarförslag: Gärdet behöver ny hundrastgård

Det finns för få hundrastgårdar på Gärdet. Det tycker en grupp hundägare som nu föreslår en ny hundrastgård vid Studentbacken.
Det finns för få hundrastgårdar på Gärdet. Det tycker en grupp hundägare som nu föreslår en ny hundrastgård vid Studentbacken.
Boende på gärdet är trötta på att trängas med sina hundar. 50 personer har skrivit på en namninsamling för en ny hundrastgård.

Ett medborgarförslag har kommit in till Östermalms stadsdelsförvaltning som föreslår att man hägnar in en yta i slänten ned mot Studentbacken på Gärdet. Avsändarna vill se en långsmal hundrastgård där hundar kan springa av sig sin energi och leka med varandra.

Ett femtiotal boende på Smedbacksgatan, Rindögatan och Furusundsgatan ska även ha skrivit på en namninsamling där de ställer sig bakom förslaget.

Medborgarförslaget tar upp att många har hund på Gärdet och att det är väldigt hundtätt i de befintliga hundrastgårdarna som ett argument för en ny hundrastgård.

”Vi som har hund här i området har tydligt märkt att det blivit allt svårare att hitta en hundrastgård att gå in i som är tom. Alla hundar fungerar inte ihop och det är tryggast att hundarna får vara i rastgården med hundar i sin egen storlek och som de känner”, står det bland annat i förslaget.

Östermalms stadsdelsförvaltning har ännu inte hunnit ta ställning i frågan utan ärendet förbereds just nu och ska tas upp i aprilnämnden.