Medborgarförslag: Gör Bagistorget mer barnvänligt

Plaskdamm, gungor och klätterställning. En medborgare vill att Bagarmossens torg helt ska renoveras.

Ett medborgarförslag som inkom till stadsdelsförvaltningen anser att Bagarmossens torg borde bli mer barnvänligt.

Medborgaren undrar om det finns några planer att bygga en plaskdamm i Bagarmossen och föreslår att fontänen i Bagis skulle kunna byggas om till en plaskdamm.

”På andra årstider kan man kanske skejta i plaskdammen” skriver medborgaren.

Andra förslag på barnvänliga aktiviteter på torget är gungor och en klätterställning.