Medborgarförslag: ”Gör om Flystadammen till fint parkområde”

En Brommabo tycker att Flystadammen behöver ett rejält ansiktslyft.

Dels på grund av dess tråkiga utformning, men också på grund av översvämningsrisken.

"Kan man omvandla det som i dag är ett problem till att bli något fantastiskt för hela området? Absolut", skriver personen i ett medborgarförslag.

Flystadammen i kvarteret Naturvården har vuxit igen och borde göras till en trevligare plats. Dessutom orsakar dammen översvämningar varje år vilket skapar problem för boende i området.

Det menar en person som lämnat in ett medborgarförslag till Bromma stadsdelsförvaltning med förslag på hur platsen kan göras om.

”Området utgör i dag en naturlig dränering för området men det leder också till kraftiga översvämningar flera gånger per år. Detta har allvarliga konsekvenser för de boende på bland annat Bläckornas väg”, skriver personen, och tillägger:

”Kan man omvandla det som i dag är ett problem till att bli något fantastiskt för hela området? Absolut!”.

Personen föreslår att man bygger ett promenadspår runt hela dammen, att bänkar och bryggor placeras ut och att naturmarken återställs till sitt naturliga ursprung.

”Genom noggrann rensning och muddring tillåter man våtmarken att andas och på så sätt återställer man växt och djurliv”, skriver personen.

Ärendet togs upp vid när Bromma stadsdelsnämnd sammanträdde i förra veckan, och skickades vidare till exploateringskontoret för fortsatt handläggning.