Medborgarförslag om bilfri dag

Upplands Väsby En dag om året helt utan bilar – det är idén bakom ett nytt medborgarförslag som har kommit in till kommunen.

Förslagslämnaren skriver att hon reagerat på hur mycket avgaser och smuts som kommer ut i luften från bilarna varje dag. Flera andra svenska kommuner har redan provat på idén med bilfria dagar som också uppmärksammas internationellt varje år den 22 september.

Väsbybon hoppas att en bilfri dag kan stimulera kommuninvånarna att ta sig fram på mer miljövänliga sätt. Förslaget kommer att tas upp på nästa kommunfullmäktige.