Medborgarförslag om klocka blir av

SUNDBYBERG En Sundbybergsbo har föreslagit i ett medborgarförslag att Sundbyberg torg ska få en klocka och nu har kommunfullmäktige reagerat positivt på förslaget.

Hur klockan ska se ut och var den ska placeras är inte bestämt ännu.