Medborgarvärdar ska göra Sätra tryggare

Medborgarvärdarna ska gå runt i Sätra centrum och dess omgivningar.
Medborgarvärdarna ska gå runt i Sätra centrum och dess omgivningar.
Nu har även Sätra fått medborgarvärdar. Uppdrag: att göra centrum tryggare, fånga upp Sätrabornas behov och svara på frågor om samhällsservice.

Det har stormat kring Sätra centrum under våren. Droghandel och annan kriminalitet har gjort centrumet otryggt, och många Sätrabor har krävt att något görs för att öka tryggheten.

Nu gör stadsdelsförvaltningen ett försök. Sedan i förra veckan finns fyra medborgarvärdar på plats flera dagar i veckan. Deras uppgift är att öka tryggheten genom att vara synliga, ta kontakt med människor, svara på frågor om samhällsservice och föra en dialog om vilka behov och önskemål människor i området har.

– De har just inlett sitt arbete, genom att gå runt och prata med dem som rör sig i området – både de som bor där och de som arbetar där. Tanken är att fånga upp vilka behov som finns, som staden kan hjälpa till med, säger Sara Heppling Trygg, ansvarig för stadsutveckling och medborgarservice vid Skärholmens stadsdelsförvaltning, och tillägger:

– En viktig sak är att öka människors egenmakt, genom att hjälpa dem att hitta rätt i samhällssystemet.

I Vårberg finns redan medborgarvärdar, sedan i höstas. Samma fyra personer ska nu arbeta växelvis i Sätra och Vårberg, under dagtid och tidiga kvällar.

– Det är inga lokala personer, vi anställde dem enbart på meriter. En fördel med att inte komma från området är att man är helt opartisk, det tror vi är en styrka, säger Sara Heppling Trygg.

Stadsdelsförvaltningen ska nu utvärdera medborgarvärdarnas arbete i Vårberg.

– Vi har fått en hel del positiv feedback från människor i området men behöver göra en riktig analys, säger Sara Heppling Trygg.