Medborgarlöftet 2018 en kopia av 2017

Enligt polisen har inte mycket förändrats sedan förra året
Enligt polisen har inte mycket förändrats sedan förra året
Det medborgarlöfte som polisen, SL och kommunen kommer ge invånarna för 2018 är identiskt med  det som gavs 2017. Fokus ligger framför allt på stationsområdet i Jakobsberg.

Kommunfullmäktige förväntas snart anta ett nytt medborgarlöfte för 2018. Medborgarlöftet är en del av polisens styrmodell, och är tänkt att stärka samarbetet mellan kommunen och polisen.

I polisens lägesbild står att ”det inte skett några större förändringar i kommunen” i jämförelse med förra året. Enligt polisen är det fortfarande stationsområdet i Jakobsberg som bör vara fokus för insatserna, eftersom den är en så kallad ”hotspot” och upplevs som otrygg av medborgarna.

Identiskt med förra årets löfte

Sammanfattningsvis, skriver polisen, att ”medborgarlöftet för 2018 bör ha samma inriktning som medborgarlöfte 2017”. Polisen har också fått gehör hos kommunen – det nya föreslagna medborgarlöftet är faktiskt helt identiskt med det som gavs 2017, och lyder:

Under 2018 kommer lokalpolisen Järfälla, SL och Järfälla kommun att särskilt
fokusera på att öka tryggheten vid stationsområdet i Jakobsberg. Det är vårt
medborgarlöfte till dig som bor i Järfälla kommun. Vi kommer under året göra följande:

  • en trygghetsbesiktning av området med syfte att förbättra den fysiska miljön
  • minst tio insatser med synlig närvaro från polis, kommun, SL och andra
    trygghetsskapande aktörer på platsen, framför allt kvällstid
  • minst fyra narkotikainsatser på platsen
  • nattvandringar på helger och lov
  • arbeta med brottsförebyggande alkoholtillsyn med fokus på närliggande
    restauranger