Gjorde fel som dumpade snö på privat mark

Utan tillstånd dumpade Nacka kommun snö på privat mark.
Till slut tvingades fastighetsägaren vända sig till JO för att få hjälp.

Vintern 2015 fick fastighetsägaren i Boo snö deponerad på sin tomt utan lov, snö som plogats upp från kommunens mark.

Fastighetsägaren försökte förgäves att förmån kommunen att ta bort snön men trots löfte om att så skulle ske togs snön inte bort, enligt fastighetsägaren.

Fastighetsägaren vände sig till JO, justitieombudsmannen, och i höstas begärde JO att kommunen skulle förklarar sig.

Borde ha informerats

Vid miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde förra veckan uttalade sig nämnden. Nämnden medgav då att ärendet ”tyvärr till viss del har handlagts bristfälligt”:

”Framförallt borde den klagande ha fått information om hanteringen av ärendet”, skriver nämnden, och tillägger att med det arbete som pågår med förbättringar av miljöenhetens arbetsrutiner är bedömningen att risken för liknande brister minskar i framtiden.

Läs mer om Nacka: Fyra utredningar efter larm på äldreboende

Läs mer om Nacka: De kan få närakut efter beslut på tisdag