ANNONS

Medicinföretag får statliga pengar

ANNONS

LÄNET Nu får små life science-företag extra skjuts genom pengar från länsstyrelsen. Sammanlagt ska cirka 7 miljoner kronor delas ut till företag i Stockholms, Uppsala, Södermanlands och Gotlands län. Pengarna ska användas till att göra företagen mer internationella samt ge dem möjlighet att utveckla tjänster och produkter.

Med life science menas i första hand företag som arbetar med läkemedel, medicinsk teknik och diagnostik.