Medicinsk yoga för äldre

ÖSTERÅKER Intresset för yoga i olika former blir allt större, så också i Österåker, där pensionärer nu kan testa på så kallad medicinsk yoga. Träffarna äger rum på Träffpunkt Solgården i kommunens regi fram till mitten av juli. Redan i dag remitterar vårdenheter sina patienter till medicinsk yoga, några av dem är Danderyds sjukhus och Karolinska sjukhuset.