ANNONS

Medlemsraset: Så många har lämnat Svenska kyrkan i söderort

Söderortsborna lämnar kyrkan.
Svenska kyrkan har tappat över 10 000 medlemmar i söderort de senaste fem åren.
De senaste fem åren har Svenska kyrkan tappat över 10 000 medlemmar i söderort.
Störst andel har lämnat Enskede-Årsta församling som krympt med 7 procent.
– Det är en utmaning att visa vad kyrkan erbjuder, säger Hazel Lindkvist, kommunikatör i församlingen.
ANNONS

När Svenska kyrkan skildes från staten år 2000 var drygt 82 procent av landets befolkning medlemmar. Sedan dess har antalet sjunkit i rask takt.

De senaste fem åren har över 10 000 personer lämnat söderorts sju församlingar, samtidigt som bara 1 800 har begärt medlemskap.

Vissa församlingar i staden har krympt snabbare än andra, men i söderort är minskningen relativt jämnt fördelad. Medlemmarna i Enskede-Årsta församling har minskat med cirka 7 procent på fem år, vilket procentuellt sett är mest i söderort.

– Kyrkan är ju med hela livet från att du föds tills du dör, men vi måste bli bättre på att lyfta allt däremellan och visa vad kyrkan erbjuder. Det är en utmaning, säger Hazel Lindkvist, kommunikatör i Enskede-Årsta församling.

Fakta

Så många lämnade församlingarna i söderort 2014-2018

Brännkyrka församling:

Antal: 1 358

Förändring: – 6 procent

Enskede-Årsta församling:

Antal: 1 601

Förändring: – 7 procent

Farsta församling:

Antal: 1 645

Förändring: – 6 procent

Hägerstens församling:

Antal: 2 509

Förändring: – 6 procent

Skarpnäcks församling:

Antal: 1 495

Förändring: – 6 procent

Skärholmens församling:

Antal: 451

Förändring: – 5 procent

Vantörs församling:

Antal: 1 323

Förändring: – 6 procent

Källa: Svenska kyrkan

Kyrkokören lockar

För att få fler medlemmar försöker Enskede-Årsta församling att ta reda på vad som efterfrågas och bli bättre på att informera om vad kyrkan gör. Barnverksamheten och körverksamheten har exempelvis blivit några av de mest populära dragplåstren dit även icke-medlemmar kommer.

Hazel Lindkvist tror inte att det är svårare att locka nya medlemmar i Enskede-Årsta, jämfört med i andra församlingar.

– Några av våra grannförsamlingar har ett större mångkulturellt utbud bland invånarna med människor från olika religioner och då kan det vara svårt få någon att konvertera till kristendom. Men vi har inte den problematiken på samma sätt, säger hon.

Samhället blir mer och mer sekulariserat

Hazel Lindkvist, Enskede-Årsta församling

Färre medlemmar än i landet

I Enskede-Årsta och Hägerstens församling var 49 procent av invånarna medlemmar i Svenska kyrkan år 2018. Det kan jämföras med drygt 48 procent i Stockholms län eller drygt 57 procent i hela landet.

Andelen invånare som är medlemmar i kyrkan i Skärholmen, Vantör, Farsta och Skarpnäck ligger däremot under snittet i länet.

I Skärholmen var bara en femtedel av invånarna medlemmar i Svenska kyrkan 2018. Samtidigt har medlemsantalet sjunkit med 5 procent de senaste fem åren.

Många saknar kunskap om kyrkan

Enligt Hazel Lindkvist har frågan om Svenska kyrkans medlemstapp genom åren inte några enkla svar. Att människor vill spara pengar på kyrkoavgiften är troligen bara en del av förklaringen. En annan är att människor i dag inte alltid känner till vad kyrkan gör.

– Samhället blir mer och mer sekulariserat. Jag tror att samhället är på väg åt ett håll där många tänker att man klarar sig utan något som man inte vet så mycket om, säger Hazel Lindkvist.

Fakta

Procent av invånarna som är medlemmar i Svenska kyrkan

Brännkyrka församling

2014: 54 procent

2018: 48 procent

Enskede-Årsta församling

2014: 55 procent

2018: 49 procent

Farsta församling

2014: 50 procent

2018: 44 procent

Hägerstens församling

2014: 54 procent

2018: 49 procent

Skarpnäcks församling

2014: 50 procent

2018: 46 procent

Skärholmens församling

2014: 23 procent

2018: 20 procent

Vantörs församling

2014: 43 procent

2018: 38 procent

Källa: Svenska kyrkan