ANNONS

Medlemsraset: Allt fler västerortsbor lämnar Svenska kyrkan

39 procent av invånarna är medlemmar i Vällingby församling. Här syns S:t Thomas kyrka.
39 procent av invånarna är medlemmar i Vällingby församling. Här syns S:t Thomas kyrka.
På fem år har 1 517 personer gått ur Svenska kyrkan i Hässelby-Vällingby församlingar. Brist på traditioner och rotlöshet tros vara anledningar till avhoppen.
– Vi får hela tiden förhålla oss till medlemstappet, säger Peter Träisk, kyrkoherde.
ANNONS

Svenska kyrkan tappar medlemmar i hela länet. Hässelby-Vällingby är inget undantag. I Vällingby församling har 739 medlemmar gått ur kyrkan sedan 2014. Samtidigt 164 personer har begärt inträde. Nu är 39 procent av invånarna medlemmar, vilket kan jämföras med 46 procent för fem år sedan. 

Peter Träisk.

Enligt Peter Träisk, kyrkoherde i grannförsamlingen Västerled, kan tappet som Svenska kyrkan generellt känner av, bero på en allmän rotlöshet och brist på traditioner i samhället.

Jag tror att rörligheten spelar roll. Vi flyttar mycket. Förr i tiden kände man sin kyrka, men när man flyttar så måste man själv söka upp allt som tidigare var självklart. Man kan en stark anknytning till kyrkan i staden också men då måste man själv bygga en tradition och det kan vara svårt, säger han. 

S:t Thomas kyrka, Vällingby. Foto: Wikimedia commons.

I Hässelby församling har 778 medlemmar gått ur kyrkan sedan 2014 medan 168 personer har gått med. 41 procent är i dagens läge medlemmar. För fem år sedan var siffran 48 procent. 

Bromma går emot trenden

I Västerleds församling har 3 083 medlemmar gått ur kyrkan. Men trots avhopp så skiljer sig församlingen från många andra; här är antalet medlemmar fortfarande stort, procentuellt sett. I dag är 62 procent medlemmar här, för fem år sedan var antalet 67 procent. 

ANNONS