Wasberg (S) efter stoppet av flyktingboendet: Vi måste vara öppna i dialogen

Kommunstyrelsens ordförande i Haninge, Meeri Wasberg (S), menar att både kommunrepresentanter och medborgare måste hålla dialogen om flyktingboenden öppen.

Hennes debattinlägg i Dagens samhälle kommer efter att kommunens omtalade flyktingboende stoppats på Vendelsömalm efter massiva protester.

För några veckor sedan höll Haninge kommun ett informationsmöte om planerna för ett hem för ensamkommande barn intill Vendelsömalmsskolan. Mötet var tänkt att ge information till kringboende och föräldrar. Tyvärr urartade mötet.

De som deltog från kommunen upplevde att det blev omöjligt att föra en dialog och att det innebar att alla inte kom till tals. En del blev också skrämda av den hätska stämningen. Det kommer nu rapporter från olika delar av landet om en hätsk stämning vid liknande möten.

Många kommuner ska nu genomföra liknande öppna möten för att berätta om transitboenden, boenden för ensamkommande barn och boenden för de som fått uppehållstillstånd.

Det ställer krav på såväl representanter från kommunerna som de deltagande medborgarna.

Möten och sammankomster ska genomföras på ett värdigt och demokratiskt sätt. De flesta av oss blir oroliga när vi ställs inför det oväntade och ovana.

Vi måste dock alla ta ansvar för att oron uttrycks på ett hänsynsfullt sätt och vi måste ta ansvar för hur vi talar om våra medmänniskor”, skriver Meeri Wasberg bland annat.