Nu får de välja mellan stege och rökdyk

Brandkår.
Attunda minskar bemanningen i Järfälla och Väsby.
Bemanningen i Järfälla och Väsby kommer att minska efter nyår. En konsekvens blir att räddningstjänsten inte kommer att kunna genomföra räddning med stege samtidigt som rökdykning vid en brand.

Efter årskiftet kommer bemanningen på stationerna i Järfälla och Väsby minska. Idag har de ett räddningsbefäl och sex brandmän i tjänst men efter nyår minskar antalet brandmän till fem.

En konsekvens av detta blir att den station som först kallas på larm inte längre kommer ha möjlighet att göra en räddningsinsats med stege samtidigt som det görs en rökdykning när räddningstjänsten rycker ut på brand.

– Det krävs ett befäl och fyra brandmän för att göra en rökdykning. Då gör man ett val när man kommer fram till platsen om man ska genomföra en invändning räddningsinsats eller en räddningsinsats med stege. I Sollentuna och Märsta jobbar vi så redan idag, säger Martin Öhrstedt, produktionschef i Brandkåren Attunda.

Det rör sig inte om neddragningar utan en utjämning mellan distrikten inom Attundaland. Idag har stationerna i Sollentuna och Märsta lägre bemanningsgrad med ett räddningsbefäl och fyra brandmän. Nu kommer alla stationer ha fem brandmän i tjänst. Men beslutet är inte klart, det ska förhandlas med fackliga parter nästa vecka innan det fastställs.

– Nu tittar vi på riskbilden i hela distriktet och som det ser ut är det här den bästa lösningen. På det sättet är det en positiv förändring, säger Öhrstedt.

Omfördelningen kommer att innebära att stationerna i Märsta och Sollentuna har möjlighet att skicka ut fler skyddsfordon vid trafikolyckor.

– Vi åker ut på fler trafikolyckor än bostadsbränder men vi kommer fortsatt kunna utföra ett effektivt släckningsarbete i Järfälla och Väsby.