Moderaterna uppmärksammar våld

Lidingö 20-30 kvinnor på Lidingö misshandlas varje år grovt av sina män, enligt statistik från polisen. Mellan 10 och 15 personer drabbas av bland annat systematiska kränkningar och psykisk misshandel, så kallad grov kvinnofridskränkning.

Tyvärr är mörkertalet mycket stort, runt 75 procent. Många drar sig för att anmäla våld i hemmet på grund av sin sociala situation.

Moderaterna uppmärksammar nu detta i en kampanj.