Mellanstadiebarn slutar gå till skolan

Vallentuna får allt mer problem med så kallade ”hemma­sittare”. Problemet som förr förknippades med tonåringar har nu börjat krypa ned i åldrarna.

– En del barn är så unga som 9 år, säger Karina Karlsson på Elevhälsan.

Enligt Skolverket stannar en av 280 högstadielever hemma från skolan utan giltiga skäl i mer än en månad per läsår. Fenomenet med så kallade ”hemmasittare” har sitt ursprung i den japanska motsvarigheten ”hikikomoris”och handlar ofta om tonåringar med psykiska svårigheter.

På senare tid har ett nytt fenomen dykt upp i Vallentuna. Barn i mellanstadieåldern mår så dåligt att de inte orkar ta sig till skolan.

Karina Karlsson, enhetschef på Elevhälsan, berättar hur det blir vanligare att yngre barn blir så kallade ”hemmasittare”.

– Det kan börja med en dag i veckan, sedan två och tre. Till slut kommer inte barnet alls till skolan och då kan det bli svårt att hitta ett sätt att hjälpa eleven tillbaka till skolan, säger hon.

När hon började på Elevhälsan för 16 år sedan var skolfrånvaron ett problem som nästan uteslutande handlade om tonåringar.

– Då var det väldigt ovanligt att vi stötte på barn i mellanstadieålder med hög skolfrånvaro. Nu händer det oftare, säger hon.

Förr krävdes 40 procents frånvaro för att kommunen skulle göra en så kallad skolpliktsbevakning. Enligt ett nytt förslag i barn- och ungdomsnämnden ska det räcka med en 30-procentig frånvaro.

– Jag tror man har insett att även yngre barn drabbas av ångest och oro. Förr var man kanske mer benägen att skicka iväg ett barn till skolan, trots att han eller hon mådde dåligt. I dag söker vi fler svar, säger Karina Karlsson.

Karina Karlsson gillar inte ordet ”hemmasittare”.

– Det ger en känsla av att någon aktivt har valt att sitta hemma i stället för att gå till skolan. Jag är helt övertygad om att de barn som klarar av att gå i skolan, de går till skolan.

Hon är en av 50 tjänstemän i kommunen som deltar i en storsatsning på ungdomars psykiska hälsa. I två dagar har de utbildats i frågor om självmordsprevention, ätstörningar och självskadebeteende.

Organisationen Mind håller i utbildningen på uppdrag av regeringen. Ankie Sahlin är en av utbildarna och har märkt en utbredd oro bland föräldrar och skol- personal när det kommer till ungas ohälsa.

– Vi är rädda för att fråga och kanske framför allt är vi rädda för att höra svaret. Många barn känner en stor ensamhet men har svårt att uttrycka det. Det är svårt att som förälder ha koll på allt som händer i skolan, säger Ankie Sahlin.

Hon tror att lösningen är enkel.

– Lyssna. Vill barnet inte prata nu så ställ dörren på glänt, snacket kan komma senare, säger hon.

Jag tror man har insett att även yngre barn drabbas av ångest.Karina Karlsson