Mellanstadieverksamheten i Rågsved är räddad

rågsved
Mellanstadieverksamheten fortsätter på Rådalens parklek och Rågsveds fritidsgård.
Mellanstadieverksamheten i Rågsved var hotad på grund av stramare budget. Men nu är det klart att verksamheten år fortsätta på Rågdalens parklek och Rågsveds fritidsgård även till hösten.
– Vi är jätteglada för det, säger Gunilla Ekstrand, biträdande förvaltningschef.

Mitt i söderort har tidigare rapporterat om att mellanstadieverksamheten i Rågsved var hotad. Stadsdelen meddelade skolorna att verksamheten inte kunde fortsätta på Rågdalens parklek och Rågsveds fritidsgård nästa läsår. Anledningen var en minskad budget för barn, kultur och fritid och stadsdelen behövde se över sina kostnader.

Snösätraskolan och Rågsvedsskolan har inte möjlighet att ha fritidsverksamheten på skolorna och har därför köpt tjänsten av stadsdelen, so ansvarar för parkleken och fritidsgården. Men ersättningen till stadsdelen har inte täckt kostnaderna.

Nytt avtal

Nu är det dock klart att mellanstadieverksamheten blir kvar. Stadsdelsförvaltningen har tecknat ett avtal med skolorna för höstterminen.

– Vi är jätteglada att det kommer att fortsätta, det har fungerat väldigt bra. Nu har vi en kostnadstäckning som stämmer bättre, säger Gunilla Ekstrand, biträdande förvaltningschef.

Varför har ni inte sett till att kostnaderna täckts tidigare?

– Det har varit muntliga överenskommelser som har löpt på. Nu lyfte vi upp det till rätt nivå och har ett avtal som bättre svarar mot vad verksamheten är. Det har kanske varit en lite mer pragmatisk inställning tidigare, nu har vi mer ordning och reda på det.

Avtalet löper över höstterminen.