Melon var 21 grader varm

SUNDBYBERG Varm frukt och dålig märkning – flera torghandlare har fått anmärkningar från Sundbybergs stads livsmedelsinspektörer vid oanmälda kontroller. I ett stånd visade prover av vattenmelon att det var 21 grader varm. Det saknades kylmöjligheter för skuren frukt, vilket kan utgöra en fara för människors hälsa, skriver förvaltningen. Vid det uppföljande besöket hade bristerna inte åtgärdats.

En annan handlare hade missat att märka flak med ägg, något som inte är okej enligt Livsmedelsverket.

Torghandlarna riskerar att få böta för bristerna om de inte rättar till dem.