Min lokala hjälte

Mer att välja på för vuxenelever

Sugen på att plugga digitalt skapande, miljöjuridik eller litterär gestaltning? Utbudet i vuxenutbildningen på Lidingö breddas nu.

Men valfriheten kan få en baksida.

Den som har velat läsa kurser inom vuxenutbildningen på Lidingö har tidigare varit begränsad till det lokala kursutbudet. Men nu kan Lidingöborna välja nästan vilken gymnasiekurs som helst efter att kommunen har inlett ett samarbete med andra kommuner.

– Nu kan man söka allt man kan tänka sig, säger Eva-Lotta Arenander, rektor på Lidingö vuxenutbildning.

Sedan 2009 finns ett beslut på att de 26 kommunerna i Stockholms län ska arbeta för en gemensam vuxenutbildningsregion. Lidingö tar nu tillsammans med sju andra kommuner ett steg närmare det målet.

En gemensam upphandling har gjorts där avtal med 24 utbildningssamordnare träffats. Utöver att kurserna blivit fler har det blivit flera kursstarter per år.

– Det breddade utbudet är ett viktigt tillskott. Utbildningar som inte samlar tillräckligt många deltagare i de enskilda kommunerna kan nu anordnas i regionen och vissa kurser kommer att kunna starta vid flera olika tillfällen. Det blir kortare väntetider, säger Lars Björndahl, vice ordförande i utbildningsnämnden.

Den kommunala vuxenutbildningen på Lidingö kommer som tidigare att erbjuda en rad kurser och yrkesprogram.

Men det stora utbudet kan även få negativa konsekvenser. Ett problem är att ett antal kurser hos utbildningssamordnarna varje år ställs in.

– Det finns ett överutbud på vuxenutbildning i Stockholm. Många kurser får inte tillräckligt med deltagare och ställs in, säger Eva-Lotta Arenander.

Beslutet togs i utbildningsnämnden i höstas, Socialdemokraterna reserverade sig då man oroade sig för risken att den lokala vuxenutbildningen konkurreras ut.

– Den risken finns ju så klart. Om för få söker till oss, måste vi ju skära ner och det vore olyckligt. Jag tror att det är en tillgång för eleverna att vi är små och personliga och ligger nära. Men det viktigaste är ju att eleven får den utbildning den behöver, säger Eva-Lotta Arenander.