Mer bollsport i Lerduveparken

Så här ser parkens tennisbana ut idag.
Så här ser parkens tennisbana ut idag.
Nu ska Lerduveparken rustas upp.
Här satsar staden på ny belysning och mer utrymme för bollsport.

En ansiktslyftning väntar lerduveparken i Rudboda.

Här börjar staden en upprustning vecka 40. Man satsar på tre b:n – Belysning, bollsport och buskage.

Tennis- och basketplanen för belysning man kan tända själv vid behov.

Tennisbanan byggs ut och ett bollplank för att tennis reses. Basketplanen rustas upp. Det görs också i ordning platser för olika bollsporter; gräsmattan jämnas till och två nätlösa mål för sätts upp.

Äldre buskar i parken byts ut och nya träd och buskar planteras mot Norra Kungsvägen.

För den som inte vill bollsporta i parken ställs nya sittplatser ut.

Alltihop väntas vara klart i vår.