Mer fokus på anhörigstöd

Stadsdelsförvaltningen vill ha mer fokus på anhörigstöd.
Stadsdelsförvaltningen vill ha mer fokus på anhörigstöd.
Stockholm västra anhörigförening har föreslagit att inrätta ett anhörigråd i Hässelby-Vällingby.

Nu har stadsdelsförvaltningen svarat.

Som Lokaltidningen Mitt i tidigare har berättat vill Stockholms västra anhörigförening inrätta ett anhörigråd i Hässelby-Vällingby.

Föreningen vill att rådet ska vara ett forum för dialog mellan nämnden och de som vårdar och stöttar en närstående, oavsett ålder eller diagnos.

Nu har förvaltningen tittat på förslaget och skriver i ett svar att mer fokus bör läggas på anhörigas viktiga roll i vården och omsorgen inom de två råd som finns i dag inom stadsdelen, rådet för funktionshinderfrågor och pensionärsrådet.

Därför kommer förvaltningen i dessa råd starta en diskussion kring anhörigperspektivet och anhörigstöd.

Svaret ska klubbas igenom på stadsdelsnämndens nästa möte.