Mer hjälp till nya företag

SOLLENTUNA Nya företagare kan se fram emot mer pengar nästa år. Kommunen har beslutat att utöka stödet till stiftelsen Nyföretagarcentrum till 250 000 kronor.

Centrat arbetar med att stödja företagare och har årligen hjälpt 150–175 entreprenörer.

Nästa år hoppas Nyföretagarcentrum kunna hjälpa 250 företagare med hjälp av de extra pengarna.