Mer i plånboken hos Sundbybergarna

Pengar.
Pengar.
Här har medianinkomsterna ökat mest i hela Sverige under en femårsperiod. Men fortfarande är det stort gap mellan kvinnor och mäns löner.

14 procent, så mycket ökade medianinkomsten hos invånarna i Sundbyberg mellan åren 2011 och 2014. Det är den största ökningen i landet under perioden.

Medianinkomsten i Sundbyberg var 279 514 kronor år 2014. Männens medianinkomst var cirka 60 000 kronor högre än kvinnornas.