Mer idrottspengar till killar

Det är färre flickor än pojkar som idrottar i Järfälla, enligt en färsk rapport.
Det är färre flickor än pojkar som idrottar i Järfälla, enligt en färsk rapport.
En orättvist stor andel av idrottspengarna i Järfälla går till killar. Kommunen måste bli bättre på att ge förutsättningar för tjejer att idrotta, menar fritidschefen.

Ungdomsidrotten i Järfälla är inte jämlik. En färsk rapport som ska presenteras för politikerna i kultur-, demokrati- och fritidsnämnden visar att killar är betydligt mer aktiva i det föreningsburna idrottslivet.

Det innebär även att en större andel av samhällets ekonomiska resurser till idrottslivet går till killar. Siffror från 2014 visar att 62 procent av pengarna till föreningslivet i Järfälla tillföll killar, 38 procent gick till tjejer.

Siffrorna kommer från Riksidrottsförbundet och baseras på det statliga aktivitetsstödet som årligen delas till föreningarna utifrån antalet aktivitetstillfällen i gruppen ungdomar 7-20 år.

Järfällas spontanidrottsplatser utnyttjas exempelvis i hög utsträckning enbart av killar.

De stora flickidrotterna i Järfälla har under lång tid varit simning, gymnastik och ridsport, medan hockeyn varit nästintill totaldominerad av killar.

Enligt rapporten har andelen flickor i idrottsföreningarna visserligen ökat, men det är fortfarande en bit kvar till en jämställd fördelning.

Ytterligare underlag väntas in i slutet av februari då siffror över det kommunala aktivitetsstödet till föreningarna sammanställs.

– Förutsättningarna måste bättre anpassas till tjejers behov än vad som hittills varit fallet. Vi måste lyssna på dem och höra vad de vill, säger fritidschefen Bo Majling.