6 000 mer i lön på Hässelbygårdsskolan

Hässelbygårdsskolan
De legitimerade lärarna på Hässelbygårdsskolan får en rejäl löneökning.
6 000 kronor mer i månaden.
De legitimerade lärarna på Hässelbygårdsskolan får en rejäl löneökning under resten av året.
– Många lärare tar det här som ett erkännande av det jobb vi gör, säger Martin de Ron, rektor på Hässelbygårdsskolan.

Många skolor har svårt att rekrytera legitimerade lärare, och lärarbristen i hela Sverige väntas bara bli större de kommande åren. För att göra det lättare för skolorna att behålla och rekrytera behöriga lärare har utbildningsförvaltningen i Stockholm därför dragit igång ett projekt på två Stockholmsskolor.

En av de utvalda skolorna är Hässelbygårdsskolan. Där kommer de legitimerade lärarna, fritidspedagogerna och förskollärarna att få 6 000 kronor mer i lön, varje månad under resten av året.

– Det är jätteroligt såklart. Alla åtgärder som hjälper oss att rekrytera legitimerade lärare är välkomna förstå, säger rektor Martin de Ron.

Martin de Ron

Martin de Ron, rektor på Hässelbygårdsskolan.

Pilotprojekt på två skolor

Pilotprojektet genomförs på två skolor i Stockholm, och syftet är att skolorna ska kunna rekrytera och behålla behöriga lärare, samtidigt som man vill öka likvärdigheten och utjämna skillnader mellan skolor i olika områden.

– Vi måste våga prova nya vägar för att säkra att våra elever får en undervisning med hög kvalitet. Genom detta kraftiga lönetillägg får vi en bild av hur pass viktig lönen är för att rekrytera och behålla kvalificerade lärare, säger Astrid Gadman, personalchef på utbildningsförvaltningen i ett pressmeddelande.

Utöver Hässelbygårdsskolan ingår Hagsätra-/Ormkärrsskolan i projektet.

”Skickliga lärare förtjänar hög lön”

På Hässelbygårdsskolan har de, precis som på många andra skolor, märkt av svårigheterna att rekrytera behöriga lärare.

– Vissa kategorier är svårt. Till exempel är det svårt att rekrytera lärare i naturvetenskap. Även fritidspedagoger har varit svårt, säger Martin de Ron.

– Det är generellt svårt att hitta lärare inom vissa ämnen, men det kan nog svara ännu svårare för skolor som har stora utmaningar.

Nu hoppas både utbildningsförvaltningen och Hässelbygårdsskolan att de ska få lättare både att rekrytera och behålla sina behöriga lärare.

– Alla skickliga lärare förtjänar hög lön, säger Martin de Ron.