Mer makt åt Östermalms ungdomar

William Lundgren, Rebeca Eneroth, Hannah Bahri, Lovisa Friefeldt och Johan Priklonsky går alla i nian på Gärdesskolan. De tycker det låter bra att unga ska få bestämma mer, men hoppas att politikerna verkligen också lyssnar på dem till slut.
William Lundgren, Rebeca Eneroth, Hannah Bahri, Lovisa Friefeldt och Johan Priklonsky går alla i nian på Gärdesskolan. De tycker det låter bra att unga ska få bestämma mer, men hoppas att politikerna verkligen också lyssnar på dem till slut.
Frida Kreüger och Destiny Kuzmic på Gärdesskolan har fått besök av politiker i stadsdelsnämnden i ett försök att få unga att påverka mer.
Frida Kreüger och Destiny Kuzmic på Gärdesskolan har fått besök av politiker i stadsdelsnämnden i ett försök att få unga att påverka mer.
Stadsdelsnämndens ordförande Maria Antonsson (MP) säger att hon gärna får in ungdomsperspektiv i alla politiska frågor
Stadsdelsnämndens ordförande Maria Antonsson (MP) säger att hon gärna får in ungdomsperspektiv i alla politiska frågor

Till årets budget fick Östermalms stadsdelsförvaltning 1,4 miljoner kronor från majoritetens centrala stadshusbudget. Pengen kallades demokratipengar, och har bland annat gått till att skapa forum för att låta barn och unga bestämma mer.

– Tanken är att vi ska investera i vad de unga vill och inte vad vi vuxna tror att de vill, säger Josef Elveskog som leder ungdomssatsningen för stadsdelsförvaltningen.

Först var tanken att bilda ett ungdomsråd, men barnen nappade inte riktigt på formatet. Tanken på ett sådant råd är dock inte nedlagd, och ungdomar som vill vara med i ett sådant får gärna höra av sig till stadsdelsförvaltningen.

Under hösten har stadsdelsförvaltningen i stället satsat på att se till att politiker kommer ut i skolor för att träffa eleverna och prata med dem. Ungdomarna har också fått veta hur man lägger medborgarförslag.

– Man har inte vetat hur man ska göra tidigare för att påverka. Det är kanske inte helt klart ännu, men det har blivit lättare efter att politikerna varit här och pratat. Man känner sig i alla fall mer inkluderad, säger Lovisa Friefeldt som går i nian i Gärdesskolan.

Stadsdelsförvaltningens Josef Elveskog jobbar även mot sociala medier som Kik där man har kontakt med ett 40-tal unga som kan få tycka till om olika ämnen.

Dessutom har ungdomar själva fått bestämma vad som ska finnas på undervåningen i ungdomshuset Humlanhuset i Humlegården.

Att barns åsikter ska väga tyngre tycker Lovisa Friefeldt och hennes klasskamrater i Gärdesskolan låter väldigt bra. Men de är också lite oroliga att det bara blir fina ord från politiker och att de unga till slut trots allt inte får påverka.

– Det känns lite som att sådant här kan rinna ut i sanden. Att de säger att de vill ha hjälp från oss, men att det inte blir något. Och då tappar man ju lite motivationen att vilja påverka, säger eleven Johan Priklonsky.

Josef Elveskog säger att man ska jobba för att motverka den känslan. Bland annat kan man göra det genom att låta de unga komma till tals när det gäller konkreta projekt, som undervåningen i Humlanhuset.

– Jag förstår den oron. Därför måste vi också leverera resultat på kort och inte låta saker dra ut för då tappar vi förtroende. Och vi ska inte prata i floskler eller lova saker som vi inte kan hålla.

Det finns nu även fyra kontaktpolitiker från stadsdelsnämnden som ska ut till skolor och prata med elever. Maria Antonsson (MP), ordförande, i stadsdelsnämnden, är en av dessa.

– Jag skulle gärna ha med ett ungdomsperspektiv på alla frågor. Unga har kloka synpunkter och tänker ofta utanför boxen. Vi behöver ta vara på den talangen.

Hur ska ni se till att det blir resultat och inte bara blir tomma ord från vuxna och politiker?

– Jag tror man behöver formalisera samarbetet genom att kanske ha ungdomsråd eller fokusgrupper. Och att vi inte bara kommer en gång till skolorna nu och sedan aldrig komma tillbaka. Vi skulle också kunna finnas som ett återkommande inslag på mötesplatser som är för unga

Fakta

Odlingar och bättre skyltar

Östermalms stadsdelsförvaltning fick 1, 4 miljoner kronor i demokratibidrag för 2015. Det här har pengarna gått till:

* Stadsodling i Tessinparken och Olaus Petriparken.

* Bättre skyltning.

* Medborgardialog om den tillfälliga lekplatsen vid Gärdets sportfält.

* Lön till samordnare som ska utöka dialogen med Östermals unga.

”Ungdomsbudget” för innehåll i Humlanhuset som ungdomarna själva fått bestämma.

*Politikerfika/mobilt medborgarkontor i Fältöversten.