Mer matte införs på Spångas dagis

Bromsten Den 7 maj startade Spånga-Tenstas nya matteverkstad i förskolorna. Vid invigningen på Bromstens gård deltog bland annat Spånga-Tenstas stadsdelsnämds orfrödande Ann-Katrin Åslund. Matteverkstaden kommer att drivas från Växthusets förskola i Rinkeby och förskolor från stadsdelen kommer att kunna besöka verksamheten.

Enligt Anni Sandgren och Rolf Eriksson på Växthusets förskola är deras målsättning inte att ”lära barn matte” utan att ge inspiration till hur man kan använda matte i vardagen.