ANNONS

Oro för mer besparingar på Botkyrkas skolor

Enligt lärarfacket har man under flera års tid märkt av försämring i skolorna i Botkyrka.
Enligt lärarfacket har man under flera års tid märkt av försämring i skolorna i Botkyrka.
Botkyrka har de senaste åren lagt mindre pengar per elev i grundskolan än rekommenderat. I år väntas skolan gå back, och lärarfacket befarar nu ytterligare nedskärningar. Ett välkommet tillskott är de närmare tio miljoner kronor i statsbidrag som delas ut till skolorna under hösten.
ANNONS

Det är stora skillnader i hur mycket pengar kommunerna i länet lägger på grundskolan, beräknat utifrån de lokala förutsättningarna. Det visar siffror som Mitt i har tagit fram med hjälp av SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Stockholm stad sticker ut och lägger klart mest över vad SKL beräknar att skolan ska kosta per elev i respektive kommun, den så kallade referenskostnaden.

Men majoriteten av kommunerna i länet spenderar mindre per elev än rekommenderat. Av dem ligger Täby och Österåker i botten och där larmar nu lärarfacken om en ohållbar arbetssituation och om köpstopp i många skolor.

I Botkyrka la man förra året i nivå med referenskostnaden, men har under resterade mandatperiod lagt upp till sju procent mindre per elev än rekommenderat, att jämföra med Stockholms drygt 15 procent över.

Fakta

19 av 26 kommuner satsar mindre på skolan än vad de borde

Så mycket mer eller mindre (i procent) la kommunerna per elev i grundskolan under 2017, jämfört med vad som var rekommenderat i just den kommunen.

Källa: SKL

– Varje skola får mer pengar för varje år, men den kommunala budgeten är knapp och man behöver hela tiden se var behovet är som störst. Vi har också gjort riktade satsningar på lärarlöner, och vi har pumpat in pengar i specifika projekt på olika skolor som Hammerstaskolan, Karsby och Storvretsskolan, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), utbildningsnämndens ordförande.

Vi som har större utmaningar än många kommuner borde inte ha lägre lärartäthet och färre legitimerade lärare, vilket vi märkligt nog har.

Ulf Hallberg, ombud Lärarnas Riksförbund

Men pengarna räcker inte till. Utbildningsnämnden beräknas gå sex miljoner back i år, varav grundskolan står för större delen av det. Enligt Mikael Caiman Larsson, chef på utbildningsförvaltningen, arbetar nu bland annat Malmsjö skola och Språkcentrum för att få en ekonomi i balans med så liten påverkan på skolan som möjligt.

Men enligt Ulf Hallberg, fackombud i Botkyrka för Lärarnas riksförbund, har man märkt av en försämring i skolan under flera års tid, vilket man också har larmat om.

– Det kommer att bli mer nedskärningar. Det hjälper inte att det finns en plan när bristerna inte åtgärdas. Nu har kommunen dessutom lagt ett effektiviseringsförslag på ett redan lågt ingångsvärde. Och vi som har större utmaningar än många kommuner borde inte ha lägre lärartäthet och färre legitimerade lärare, vilket vi märkligt nog har. Och när det inte är en bra arbetsmiljö då är det också svårt att rekrytera, säger han.

Hoppas nytt statsbidrag ska hjälpa

Skolresultaten var i Botkyrka i fjol sämre än länssnittet. Här fick knappt 70 procent av eleverna i nian godkänt i alla ämnen, att jämföra med 80 procent i länet.

– Vi har stora utmaningar på våra skolor vilket i grunden handlar om segregation, så det gäller att arbeta för att motverka den. Generellt finns det också en lägre utbildningsbakgrund i många områden vilket påverkar, säger Emanuel Ksiazkiewicz.

Fakta

Plats 219...

av 290 blev Botkyrkas placering i Lärarförbundets årliga rankning som presenterades i förra veckan. Det är 16 placeringar bättre än förra året.

Botkyrka hamnade bara på plats 256 när det kommer till lärartäthet.

När det kommer till andel behöriga lärare i kommunala grundskolor var siffran 62,3 procent förra året att jämföra med länssnittet på 70,4. Antalet behöriga lärare i friskolor var 50,1 procent att jämföra med länets 60,5.

Bra skolresultat beror alltså även på faktorer som till exempel föräldrars utbildningsbakgrund och inkomst. För att skolan ska bli mer likvärdig i kommuner och i skolor med utbildningsutmaningar betalas i dagarna det nya statsbidraget likvärdig skola ut, som tar just hänsyn till de faktorerna.

I en första omgång delas en miljard kronor ut i landet under hösten. Botkyrka har sökt och beviljats drygt 9,5 miljoner kronor, bara Stockholm och Södertälje får mer i länet. Bidraget får inte gå till att minska kostnaderna per elev utan ska gå till satsningar i skolan.

– Den satsningen är välkommen. Vi kommer att se till varje skola får mer pengar att röra sig med, säger Emanuel Ksiazkiewicz.