Mer pengar till förskolan – men satsning för sen och för liten menar utförare

Den nya kommunala förskolan vid Ullna strand.
Den nya kommunala förskolan vid Ullna strand.
Det blir mer pengar till förskolan. Sex miljoner kronor extra tillförs i den nya budgeten.

– Pengarna ska användas för att hantera problemtiken med sommarmånaderna, då många förskolor har svårt att klara dem ekonomiskt, säger barn- och grundskolenämndens ordförande Camilla Ifvarsson (L).

Täbys privata förskolor har det svårt att få ekonomin att gå ihop. Därför har de gått ut gemensamt och krävt höjd förskolepeng.

Nu får de sin vilja igenom. I varje fall delvis. I den nya budgeten kommer 5,9 miljoner kronor att satsas på förskolan. De skall gå till att täcka upp det bortfall som sommarmånaderna innebär för förskolorna.

Hur fördelningen av pengarna ska gå till är inte klar än.

– Vi vet inte i detalj hur ett sådant system kan konstrueras, men vi kommer att ge utbildningschefen i uppdrag att se över det, säger Camilla Ifvarsson (L).

Däremot kommer man inte att ändra på systemet med olika peng för barn beroende på om de går deltid eller heltid. Något som kritiserats av de privata utförarna.

– Den hanterar vi inte i den här budgeten, säger Camilla Ifvarsson (L).

För Lisa Nordenståhl, en av ägarna av Täbygläntans förskolor, är den höjda pengen goda nyheter. Men det räcker inte, menar hon.

– Det är jättebra att de satsar mer, men om inte själva grundpengen räknas upp kommer flera förskolor att ha gått i graven innan nästa sommar, när de nya pengarna kommer, säger hon.

För att lösa de ekonomiska problemen behövs resurser skjutas till omedelbart.

– Helst skulle man vilja att de tog några av de sparade pengarna på banken och satsade nu, säger hon.