Mer pengar till mångfaldsförskolor

Sollentuna Barn- och ungdomsnämnden i Sollentuna kommun godkänner barn- och utbildningskontoret förslag och lägger två miljoner kronor på förskolor där en hög andel av barnen har annan språklig bakgrund.

Barn- och utbildningsnämnden har tidigare lagt resurser på sådana förskolor och i ett tjänsteutlåtande från mitten av april föreslog kommunens barn- och utbildningskontor att nämnden fortsatt ska fördela två miljoner kronor på dessa förskolor. Nämnden har nu klubbat igenom förslaget.

Resurserna ska fördelas till förskolor där minst 33 procent av barnen har utländsk bakgrund.