Mer pengar till nya naturreservatet

FRÖLUNDA 2010 bildades naturreservatet Frölunda. Syftet var att bevara ett värdefullt friluftsområde som dessutom var typiskt för mälarstränder.

För att bilda naturreservatet sökte Upplands-Bro kommun pengar hos länsstyrelsen, totalt 42 000 kronor. Nu konstaterar länsstyrelsen att de 31 500 kronor som betalats ut har använts väl och kommunen för därför även ta del av de återstående 10 500 kronorna.