Mer pengar till skola och omsorg

Lidingö Från årsskiftet ökar anslagen till skola och förskola med tre procent. Även stöd- och omsorgsnämndens verksamheter får tre procent mer. Övriga nämnders budget ökar med två procent. Detta enligt budgetdirektiven som kommunstyrelsen fastställt.

Enligt ett pressmeddelande från Lidingö stad kommer skatteunderlaget att öka att med cirka 50 miljoner kronor för år 2015, jämfört med tidigare prognoser.

Det beror bland annat på att kommunens befolkning ökat med fler än förväntat. En annan anledning är att det går bättre för hela Sveriges ekonomi, står det i pressmeddelandet.