Min lokala hjälte

Mer personal sedan boende blivit slagen

Tyresö Ett äldreboende i Tyresö får ökad kvällspersonal efter en Lex Sarah-utredning.

Anmälan gjordes när en boende slog en annan boende på hakan när denne kom lite för nära.

Liknande händelser har inträffat flera gånger och i utredningen framgår att det har berott på otillräcklig bemanning. Äldreboendets bemanning stärks nu upp mellan klockan 16 och 21.