Mer svängrum på ny tipp

”Det är lite långt från trailern till containern, annars är det bra ordnat”, säger Per-Åke Helgeström från Svinninge, som kastade gammal ytterpanel från huset.
”Det är lite långt från trailern till containern, annars är det bra ordnat”, säger Per-Åke Helgeström från Svinninge, som kastade gammal ytterpanel från huset.
Grannarna må tycka illa om att ha nya Brännbacken så tätt inpå, men för övriga Österåkersbor är den nya återvinningscentralen ett lyft.

Men skyltningen kan bli bättre, tycker en del besökare.

Nya Brännbacken norr om Åkersberga är rena lyftet för hushållen i Österåker. Det tycker i alla fall de kunder Lokaltidningen Mitt i har träffat.

Det har nu gått några veckor sedan återvinningscentralen öppnade och de flesta pekar på en stor fördel – man får plats och slipper stå i kö.

Däremot är det inte lätt att veta var man ska kasta sitt grov­avfall, speciellt om man är förstagångsbesökare. Området är stort och skyltarna små. Dessutom sorterar man soporna i fler kategorier nu än tidigare, men det är bara bra ur miljösynpunkt.

– Det var jävligt trångt på det gamla stället. Det här är större, ­säger Åkersbergabon Rickard Gerdlöf, som kånkar säckar med avfall från sin släpkärra.

En annan besökare kisar längs den långa raden av vita skyltar som markerar vad man får slänga i respektive container.

– Jag undrar var man kastar batterier. Det är inte så lätt att se.

Tidigare har Lokaltidningen Mitt i bland annat kunnat berätta att återvinningscentralens bygglov ännu inte vunnit laga kraft eftersom det överklagats till mark- och miljödomstolen. Det hindrade inte verksamheten från att öppna i början av oktober.

På Roslagsvatten, som har uppfört anläggningen, menar man att det varit viktigt ”för att snabbt kunna dra nytta av fördelarna för både miljön och invånarna i Österåker”.

– En stor skillnad jämfört med tidigare är att det är betydligt säkrare för allmänheten att vara här. Det finns ingen klämrisk eller risk att man faller här och personalen behöver inte känna någon oro för att köra på kunder, säger Terees von Stedingk, tillförordnad affärsområdeschef för avfall och miljö på Roslagsvatten.

– Det är också minskade köer och mer plats för besökare på en och samma gång. Kapaciteten är nog den tredubbla gissar jag.

Terees von Stedingk säger också att återvinningscentralen är väl tilltagen för att klara ett ökat tryck i framtiden.

En nyhet som återstår och som förhoppningsvis ska öppna redan i november är en avdelning för återbruk. Här ska man kunna lämna fullt fungerande grejer som sedan ska tas om hand av någon aktör som sysslar med secondhandförsäljning där vinsten går till välgörande ändamål. Men vilket secondhandföretag det blir är ännu inte bestämt.

Totalt arbetar tre personer åt gången på återvinningscentralen som kostat 35 miljoner kronor att bygga.

Anläggningen är avsedd för hushållen i Österåker. Har man stora mängder avfall – lastbilslass – från exempelvis byggverksamhet, hänvisas man som tidigare till Hagbytippen i Täby.

På Roslagsvatten hoppas man också att den nya anläggningen ska bidra till att öka andelen avfall som återvinns eller bränns för att ge energi.

– Tidigare hade vi ganska stora mängder deponi, men det hoppas vi få ner nu.

Fakta

Vad tycker du om nya Brännbacken?

Laila Selkälä, 65, Åkersberga:

”Jättebra! Förut var det så bökigt, alla stod i kö. Det här är bra ordnat. Jag ger det tio poäng.”
Tim Bygdås, 37, Åkerstorp:

”Det var på tiden. Det finns ju inga likheter med den gamla tippen. Det här är ju stort, man får plats. Jag är väldigt nöjd!”
Bo Eriksson, 67, Åkersberga:

”Jag har kastat min gamla bokföring.

Det är rymligare. Och så ligger det nära vägen. Det verkar bra faktiskt.”