Min lokala hjälte

Mer trygghet med ljusdesign

Skogås/Trångsund Sedan en tid pågår ett projekt som går under namnet ljusdesign i offentliga miljöer, ett uppdrag som samhällsbyggnadsnämnden fick i årets budget. Syftet är att skapa både trygghetskänsla, trivsel samt spara energi.

I en enkät om otrygga platser och belysning i kommunen som gick ut till 1 000 invånare var det 222 som svarade.

Man har också fått synpunkter via mejl och genom medborgardialog. Nu ska man samla ihop informationen och tillsammans med ljusdesigners komma fram till bättringsförslag.

Man har ännu inte sagt när projektet ska vara klart.