Meröppet på bibblan utan personal

Spånga bibliotek har meröppet utan bemanning i höst.
Spånga bibliotek har meröppet utan bemanning i höst.
Meröppet på Spånga bibliotek utan bemanning. Grannen Micke Andersson befarar oro och stök, men Richard Hedberg vid Stadsbiblioteket säger att de ständigt jobbar med tryggheten.

Spånga bibliotek startar till hösten meröppet. Enligt Richard Hedberg, administrativ chef på Stockholms stadsbibliotek, anser de att Spånga är en bra plats för utökande öppettider.

– Här finns bra knytpunkter med buss, tåg och cykeltrafik. Meröppet innebär att du kan sitta och läsa, hämta och lämna böcker under fler timmar än ordinarie bemannade öppettider. I Spånga tänker vi utöka timmarna mycket, inget är bestämt, men vi hoppas på 25 timmar extra. Förändringen ska märkas av för Spångaborna, säger han.

”Du sitta och läsa, hämta och lämna böcker under fler timmar än ordinarie bemannade öppettider.”

I nuläget finns inget datum för när meröppet kommer öppna i Spånga.

– Vi vet inte något datum för öppning, men det blir till hösten. Det har släpat efter, vilket beror på sjukdom hos leverantören, som levererar det system med nycklar som behövs för att meröppet ska fungera, säger Richard Hedberg.

Trygghet och säkerhet

En av våra läsare, Micke Andersson, boende i fastigheten där även Spånga bibliotek huserar, ställer sig frågande till meröppet.

– Jag undrar varför vi inte blivit informerade. Det finns en nödutgång som går direkt in till vårt trapphus, som eftersom det är en nödutgång inte får blockeras. Kommer de som får tillträde till bibliotekets lokaler även få access till våra gemensamma utrymmen? Och hur blir det med stök? Det har inte förekommit någon dialog med Fastighetsbolaget eller med oss, vad jag vet, säger han.

Huset där Spånga bibliotek ligger innehar också bostäder. Foto: Helena Boman Brodie

Richard Hedberg säger att Stockholms stadsbibliotek arbetar med säkerhet och trygghet.

– Vi har ett pågående arbete om trygga biblioteksmiljöer. Vi har sett från tidigare exempel i Sköndal och Telefonplan, att det inte är problem vid meröppet, inte mer än i bemannad miljö. Vi är inte oroliga, säger han.

”Det inte är problem i biblioteksmiljön vid meröppet. Inte mer än i bemannad miljö.”

Finns det inte risk för att obehöriga får tillträde och att det kan bli stökigt utan bemanning?

– I den ordinarie verksamheten, får man inte porta folk som missköter sig. Du kan säga till dem att gå därifrån vid tillfället, men de får komma tillbaka dagen efter. Under meröppet får du ett kort som registrerar vilka som kommer och går och du skriver ett avtal om att följa bibliotekets regler. Bryter eller missköter du dem, får du inte använda meröppet mer. Kortet och tillgången till lokalen stryks. Men som sagt, jag ser inte några större bekymmer med meröppet, säger Richard Hedberg.

Men hur ska ni göra med nödutgången in till trapphuset från Spånga bibliotek? 

–Dörren in till trapphuset, utrymmesvägen kommer vara larmad. Så går någon från biblioteket in i fastigheten, så larmas vaktbolaget som skickar en bil direkt. Vi kommer att se över hela utrymningssituationen och justera lokalerna innan öppning, säger Richard Hedberg.

När Micke Andersson hör Richard Hedbergs svar säger han:

–  Jag uppskattar bibliotek och tycker att det är bra öppettider i Vällingby och vid Odenplan. Jag ställer mig frågande till om inte beslutet gått för fort fram, utan konsekvensanalys. Kanske kan man få igång en debatt och samtal om det här, säger han. 

”lättillgängligt med bra öppettider i Vällingby och Odenplan. Jag ställer mig frågande till om inte beslutet gått för fort fram, utan konsekvensanalys”

Richard Hedberg håller med om att de borde talat med de boende.

– Vi borde haft en bättre dialog. Svenska bostäder informerades om våra planer för ett år sedan och vi fick då inget svar. Vår uppfattning är att det inte kommer beröra övriga i fastigheten. Men det är klart, skulle det bli mycket problem så kommer vi inte kunna ha det kvar. Men vi tycker att det är värt att pröva.