ANNONS

I Danderyd känner folket sig delaktiga

Bengt Sandstedt, Djursholm: Man lyssnar och man tar intryck. Absolut!
Bengt Sandstedt, Djursholm: Man lyssnar och man tar intryck. Absolut!
Dan Rydberg, 61 år, Klingsta
Dan Rydberg, 61 år, Klingsta
Danderydsborna ger sin kommun höga betyg, jämfört med andra kommuner.
Även när det gäller inflytande och insyn är betyget högre än rikssnittet.
Det visar SCB:s årliga medborgarundersökning.
ANNONS

– Det är inte så att jag lägger mycket tid på att påverka. Därför kan jag inte vara onöjd, så jag bör ju vara nöjd, säger Danderydsbon Dan Rydberg, 61 år när Mitt i träffar honom utanför Mörby centrum.

– Men jag tror att kommunen skulle lyssna om jag ville påverka, åtminstone delvis. Man har tillräckliga möjligheter om man bara vill.

Dan Rydberg är inte ensam om att känna sig rätt nöjd med inflytande och insyn i Danderyds kommun. Tvärtom visar SCB:s årliga medborgarundersökning att Danderydsborna överlag är nöjdare än man är i andra kommuner i landet.

Danderydsbor nöjdare

I undersökningen har SCB frågat slumpvis utvalda invånare hur de trivs i sin hemkommun, hur de ser på kommunens verksamheter och på sitt inflytande. På samtliga områden ger Danderydsborna högre betyg än genomsnittet.

Ser man på landet i stort får frågor om hur medborgarnas ser på sin kommun som en plats att bo och leva på högre betyg, medan frågor om medborgarna inflytande generellt får lägre betyg. Det gäller även Danderyd.

Sammantaget visar ändå undersökningen att Danderydsborna är allra mest nöjda i länet med sitt inflytande och näst mest nöjda i hela landet, av de 131 kommuner som deltog i 2017 års undersökning.

Tror på inflytande

– Det finns ju en del projekt – byggnationer –  där de backat när det blivit strid, säger Dan Rydberg, som exempel på områden där medborgare kunnat påverka.

– Och jag tycker att det finns tillräckligt med möjligheter att ta till sig information.

På kommunen tycker man att SCB:s medborgarundersökning ger ett viktigt underlag när man utvecklar sina verksamheter och därför deltar man årligen i dessa.

ANNONS

– Det är ju en attitydundersökning. Det är jätteviktig information som vi på kommunen får om hur vi uppfattas av våra invånare och hur de ser att vi kan förbättra oss, säger Åsa Heribertson kommundirektör.

Åsa Heribertson

– Vi har inte hunnit göra några färdiga analyser av den senaste undersökningen än, men det är intressant utifrån den vision fullmäktige tagit för Danderyd – för att se om vi är på rätt väg.

Hon berättar också att undersökningen kommer att ingå som underlag i de i olika beredningarna inför budgetförslagen för nästa år.

– Tidigare har vi alltid tagit upp undersökningarna i kommunstyrelsen som sedan lämnat över den till de olika nämnderna. Det kommer vi att fortsätta med, men vi kommer också att jobba med den mer strukturerat för att få ännu mer verkan.

Som exempel nämner hon medborgarnas inflytande som till stor del handlar om tillgänglighet och dialog och som är viktig i alla kommunens verksamhetsområden.

– Det ligger ju helt i tiden att jobba med olika dialogformer med invånarna – nya mötesplattformar och även fysiska möten. Det vi ser är ju att man aldrig kan sitta nöjd, det finns alltid mer att göra.

Information i topp

En närmare titt på svaren i delen som handlar om inflytande i SCB.s medborgarundersökning visar att kvinnor i Danderyd ger ett något högre betyg än männen. Precis som i många andra kommuner är det främst kommunens information som får höga betyg, medan man är minst nöjd med sin möjlighet att påverka politiska beslut och de kommunala verksamheterna. Sammantaget får ändå hela området som rör invånarnas inflytande ett högt betyg jämfört med övriga kommuner – 53 i SCB:s så kallade nöjd-inflytande-index.

Är du nöjd med hur mycket du kan påverka?
Har du insyn i vad din kommun beslutar?

Kjell Oscarius, 75 år, Djursholm
– Jag har bott här i hela mitt liv och är inte missnöjd med någonting.

– Jag trivs med att bo här.

– Jag känner i och för sig Olle Reichenberg (Danderyds kommunalråd, reds anm), men de styrande gör det bra på ett bra sätt.
– Jag läser om vad som händer i lokaltidningarna. 
Violet Larsson, 72 år, Mörby
– Om jag har inflytande vet jag inte, men jag röstar, det gör jag.
– Det är väl sånt man tittar på när det närmar sig val.

– Men hade jag försökt ha inflytande hade de säkert lyssnat.

– Ibland kan jag tänka att vägnätet här i Danderyd är lite dåligt underhållet. Annars är jag på det hela taget nöjd.
Dan Rydberg, 61 år, Klingsta
  – Det är inte så att jag lägger mycket tid på att påverka. Därför kan jag inte vara onöjd, så jag bör ju bara nöjd.

– Men jag tror att de skulle lyssna i sådan fall, om jag ville påverka, åtminstone delvis.

– Det finns ju en del projekt där de backat, en del byggnationer som inte blivit av när det blivit strid.
– Jag tycker att det finns tillräckligt med möjligheter att ta till sig information. Man har tillräckliga möjligheter om man bara vill. 
Bengt Sandstedt, 83 år, Djursholm
 – Det vet jag inte. I vissa fall, i egenskap av att jag sitter i styrelsen för en båtförening har man i alla fall gjort det.
– Man lyssnar i alla fall och man tar också intryck. Absolut.
– Men det har ju hänt att folk klagat på belysningen i Svalnäs som inte fungerade. Men det tog en tid innan det hände något.
– Information får man ju från tidningar, kommunens och lokaltidningar och det brukar ju vara bra. 
ANNONS