mest jämställd pendling i sollentuna kommun

Sollentuna Den mest jämställda kommunen när det gäller arbetspendling är Sollentuna, det visar en rapport från länsstyrelsen i Stockholm.

Här är man sammantaget mest jämställd när det gäller antalet pendlare, längden på resorna och man har också minst skillnad mellan högsta och lägsta placering.

I länet är det fler män än kvinnor som pendlar till en annan kommun för att arbeta.