ANNONS

Mest män i kommunens bolagsstyrelse

ANNONS

DANDERYD Inför denna vecka, då internationella kvinnodagen infaller, passade Lokaltidningen Mitt i på att undersöka hur många män respektive kvinnor det finns i det kommunägda bolaget Djursholms AB:s styrelse, som förvaltar byggnader som ägs av kommunen.

Alla de åtta ordinarie styrelseledamöterna är män. Av sju styrelsesuppleanter är fem män och två kvinnor.

En av kvinnorna är Inger Ohlsson–Blomberg (M).

– Det är trist att det ser ut så här. Suppleanterna deltar dessutom inte kontinuerligt i mötena utan hoppar bara in om någon ordinarie ledamot är frånvarande, säger hon.

Varför är det så få kvinnor i styrelsen?

– Det får du fråga de olika politiska partierna om. Det är de som utser representanter i bolagsstyrelsen, säger Inger Olsson-Blomberg.

ANNONS