Mest ris när invånare tycker

Kungsholmen För ett år sedan introducerades tjänsten Tyck Till på Stockholms stads hemsida.

Totalt inkom 357 ärenden i hela Stockholm. 77 procent av dessa var klagomål, 14 procent idéer och dryga åtta procent beröm.

På Kungsholmen inkom 13 ärenden – och följer samma procentsats.

Tio Kungsholmsbor klagade på stadsdelsförvaltningen, två hade tips på vad som kunde göras bättre medan en person faktiskt berömde servicen.