ANNONS

Meteorit skulle bli Täbys undergång

På fredag går jorden under, enligt profetian.

Eller så blir det bara norrort. Två forskare har studerat ett möjligt meteoritnedslag i regionen.
ANNONS

Kanske bör du försöka få iväg dina julkort innan fredag. Då går nämligen jorden under. I alla fall om man får tro en vanlig tolkning av de gamla Mayaindianernas kalender som tar slut den 21 december i år.

Och visst finns det verkliga hot mot mänskligheten. Meteoritnedslag till exempel. Inget pekar på att norra Stockholm riskerar att drabbas men det har inte hindrat två forskare från att grundligt utreda ett sådant scenario.

– Täby och Upplands Väsby ligger inte så bra till i vårt exempel, säger Anders Sandberg, forskare på institutionen för mänsklighetens framtid, på universitetet i Oxford.

Han har tillsammans med forskarkollegan Anders Sandberg skrivit rapporten ”Analys av konsekvenserna av ett meteornedslag i befolkat område”.

Att det blev just norra Stockholm berodde främst på att de själva bodde här under 2000-talet då de gjorde studien.

I deras scenario börjar det med ett kraftigt ljussken bortåt Norrtäljetrakten. Skenet rör sig i sydvästlig riktning över himlen och lyser snart med enorm kraft.

Sedan smäller det. Meteoriten, ett glödande klippblock på 230 meter i diameter, slår ner i ett villaområde nära Infra City i Uppland Väsby.

Byggnader inom ett par kilometer från nedslaget pulveriseras. Täby begravs i stenmassor och bara två procent av kommuninvånarna överlever. Katastrofen får konsekvenser för hela landet i många år framöver.

Men risken för ett nedslag i norrort är dock i det närmsta obefintlig, enligt forskarna.

ANNONS

Hur det än är så har Täby en god krisberedskap, hävdar kommunens säkerhetschef Ulf Palmgren.

– Vi har utvecklat en god förmåga och organisation för att kunna hantera extraordinära händelser och störningar.

Övningar för krisledning görs årligen, enligt honom. Senast under snöovädret nyligen så fick kommunen pröva sin förmåga att stå emot stora påfrestningar på energiförsörjning och infrastruktur, uppger Ulf Palmgren.

Fakta

Planetrester

Meteoriter är rester från material som planeterna bildats av.

Nedfallande himlakroppar med stora skadeverkningar är mycket ovanliga.

Ett av de mest kända nedslagen är från 65 miljoner år sedan i Mexiko och tros ha orsakat dinosauriernas utdöende.

Källa: Nationalencyklopedin